MAKERSLOKET 
Ook als je als theaterwerker* vragen hebt over locatietheater of het zoeken van je weg in het theaterveld kun je bij ons terecht via het Makersloket. Of het nou gaat over hoe je voor je plan de perfecte plek vindt om het te ontwikkelen of tonen, over hoe je je netwerk kunt verbreden, over hoe je je plan op papier krijgt en waar dat dan in te leveren, of over elke andere vraag waar je tegenaan loopt. Aan de hand van je vraag koppelen we je individueel aan iemand uit onze organisatie wiens expertise hierbij aansluit.

IJ-NDJE LOPEN
Over het IJ organiseert ook regelmatig i.s.m. ENT IJ-ndje lopen, waarin een theaterwerker door ons gekoppeld wordt aan diegene die altijd al op diens verlanglijst stond om te spreken om samen een wandeling te maken.

MAKERSMEETINGS 
Regelmatig organiseren we Makersmeetings die open zijn voor alle theaterwerkers. De Makersmeetings worden georganiseerd om makers (en publiek) met elkaar in contact te brengen rondom inhoudelijke onderwerpen. Makers die met dezelfde onderwerpen bezig zijn aan elkaar te verbinden, of elkaar te laten ontmoeten.


*onder een theaterwerker verstaan wij iedereen die werkzaam is in de theatersector, van schrijver tot producent, van marketeer tot scenograaf, van theaterdocent tot installatie-maker, van zakelijk leider tot mimer.


ENGLISH:

ACTIVITIES FOR MAKERS

Over the IJ organises various activities throughout the year for makers and professionals from the cultural sector for more connection, exchange and inspiration. We will announce these in the calendar and on the socials, so keep an eye on those!

MAKERSLOKET
If you are a theatre worker * also have questions about location theatre or finding your way in the theatre field, you can contact us via the Makersloket. Whether it's about how to find the perfect location for your plan to develop or show it, how to broaden your network, how to get your plan on paper and where to hand it in, or any other question you run into. Based on your question, we will pair you up individually with someone from our organisation whose expertise matches this.

'IJ-NDJE LOPEN'
Over het IJ also regularly organises in collaboration with ENT ‘’IJ-ndje lopen’’, in which we pair a theatre worker with the person who has always been on his/her/their wish list to talk to in order to take a walk together.

MAKERSMEETINGS
We regularly organise Makersmeetings that are open to all theatre workers. The Makersmeetings are organised to connect makers (and audiences) around substantive topics. To connect makers working on the same topics, or let them meet each other. 

 

* By a theatre worker we mean anyone working in the theatre sector, from writers to producers, from marketers to scenographers, from theatre teachers to installation makers, from business leaders to mimers.