Beeldend kunstenaar Yasser Ballemans was eerder een halfjaar als Wijkmaker verbonden aan zijn eigen woonwijk: de Waterlandpleinbuurt. Vanaf 2018 is hij aan de slag als Wijkmaker. Uitgangspunt was en is het creëren van een ontmoetingsplek bij een vuurplaats. Deze ontmoetingsplek werkt hij uit met theatermaker en mede-Wijkmaker Sanne de Wit. 

Op 23 februari kun je van 12:00 tot 17:00 uur kaarsen maken met de samensmeltingsactie als afsluiting. 

Yasser Ballemans & Sanne de Wit: Nieuw Licht


Yasser Ballemans
De in de Waterlandpleinbuurt woonachtige Yasser Ballemans zoekt in zijn werk naar een natuurlijke vorm voor kunst binnen het hedendaagse maatschappelijke, functionele domein. Rituelen en feesten, en dan in het bijzonder carnaval, hebben daarbij zijn speciale interesse. Yasser gelooft dat kunst bij uitstek in staat is onze rituele beleving te verdiepen. Hij onderzoekt hoe ornamenten en versieringen hierbij op een eigentijdse manier kunnen worden ingezet.

Sanne de Wit
Sanne de Wit is theatermaker en initiator en samen met Marcelle Miles oprichter van Warm Welkom. Warm Welkom maakt statushouders die in Amsterdam-Noord komen wonen, op een laagdrempelige manier wegwijs in de buurt.