Het is echter ook een reflectie op de huidige tijd waarin de hoge kosten voor het organiseren van zowel een groots locatietheaterfestival als talentontwikkeltrajecten, niet meer aansluiten bij de huidige budgetten in het kunstenveld. Deze tijd vraagt dan ook om radicale keuzes.

Deze aankondiging komt na een periode van het aanscherpen van de kern van Over het IJ en reflectie op de rol van kunst in het aansnijden van maatschappelijke kwesties. Over het IJ is meer geworden dan een presentatieplek en positioneert zich als de belangrijkste landelijke broedplaats voor stedelijk locatietheater. Een jaarrond platform voor nieuwe makers en publiek om samen antwoorden te zoeken op overkoepelende vragen over stedelijk (samen)leven.

Over het IJ biedt ruimte aan multidisciplinaire nieuwe makers en publiek om binnen verschillende ontwikkeltrajecten te onderzoeken hoe samenleven anders kan, met een focus op het verbeelden van alternatieven en het activeren van het publiek. Het festival is vervolgens de perfecte plek om de ontmoeting met publiek te bekronen.

Mick Stevens en Simone Hogendijk, directie Over het IJ Festival: "Deze stap voorwaarts, in ons streven naar een nog dynamischer platform voor locatietheater, markeert een nieuw tijdperk voor Over het IJ. Dit is alvast een opmaat naar de nieuwe Kunstenplanperiode 2025-2028 waarbinnen we onze ontwikkeltrajecten verder willen verdiepen en zullen werken aan een jaarlijks coherent verbonden festival-tweeluik wat beter past in de ontmoeting tussen maker en publiek.”

Over het IJ Festival, dat plaatsvindt van 11 t/m 14 juli, belooft een inspirerende en activerende ervaring te worden voor zowel makers als publiek. Tijdens het festival staat de intersectionaliteit van de stad centraal met bijbehorend de vraag welke verhalen deze grond draagt en wie deze moet of mag vertellen.