Vanaf 15 juli brengen we zes maanden lang, tot en met december, Over het IJ Presenteert: een platform voor onderzoek en experiment en alternatief voor Over het IJ Festival, soms online, maar zoveel mogelijk in het echt.

Alle producties die voor of binnen Over het IJ Presenteert worden ontwikkeld en gepresenteerd, reflecteren op het vraagstuk wat de (hopelijk tijdelijke) anderhalvemetersamenleving betekent voor de relatie tussen kunstenaar en publiek, zowel in vorm als (soms) in inhoud. Het is een essentiële vraag die helpt om het theaterveld - juist nu - zowel in beweging, als in ontwikkeling te houden en die anticipeert op een ongewisse toekomst.

De kracht van kunst zichtbaar maken
Over het IJ Presenteert is een platform voor het onzekere, voor de zoektocht van makers én publiek en voor de twijfels die deze tijd (extra) met zich meebrengt. Ontmoeten, verbinden en uitwisselen staat centraal, iets waar grote behoefte aan is na deze tijd van quarantaine. Over het IJ Presenteert is ook een platform dat de kracht van kunst zichtbaar maakt; het bieden van troost, schoonheid, verbinding en reflectie op ons menszijn en deze tijd.

Installaties, één-op-één-voorstellingen en bijzondere publieksopstellingen
Over het IJ presenteert al jarenlang flexibele discipline-overstijgende producties. Makers werken vaak op locatie en onderzoeken hun relatie met het publiek. Het zijn producties die goed aansluiten op de nieuwe kaders en criteria waarbinnen theater mogelijk is in een (hopelijk tijdelijke) anderhalvemetersamenleving. Denk aan installatieachtig werk, één-op-één-voorstellingen en voorstellingen voor een klein publiek. Maar denk ook aan bijzondere publieksopstellingen: publiek als onderdeel van het werk zelf, of publiek dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een werk.

15 t/m 19 juli: online programma
Tijdens de oorspronkelijke data van Over het IJ Festival 2020 presenteren we een klein, online programma. Eén van de hoogtepunten is de online première van Memento Mori van Nineties Productions: een online rouw-resort en cross-over tussen performance, dans, muziek, poëzie en web-art. We onderzoeken ook de mogelijkheid voor publiek om in levenden lijve bij de voorstelling aanwezig te zijn.

Augustus t/m december: offline programma
Van augustus tot en met december presenteren we ieder laatste weekend van de maand een corona-proof programma, voor een klein publiek, met veel ruimte voor co-creatie, participatie en interactie. Restricties rondom het presenteren van fysieke voorstellingen vermijden we niet. We omarmen ze juist, onderzoeken en bevragen ze. Dit omdat we juist zo met elkaar nieuwe theatervormen en een nieuwe relatie tussen makers en publiek kunnen vinden.

NDSM/Over het IJ Theater
Het offline programma vindt plaats in en om het NDSM/Over het IJ Theater, een nieuw theater in de NDSM-loods, waar we komende tijd een publieke werkplaats en presentatieplek voor locatietheater willen ontwikkelen. We doen dat samen met Stichting Kinetisch Noord en een aantal landelijke partners in talentontwikkeling en locatietheater.

Sharing is caring
Komende maanden delen we alle kennis en ervaringen die we opdoen met het corona-proof organiseren van fysieke evenementen met het kunstenveld en ons netwerk. Ons nieuw op te zetten kennisloket voor makers maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Programma en tickets
Houd komende weken deze website in de gaten voor programma-updates. Sommige programma's zijn alleen toegankelijk met een ticket; we laten snel weten voor welke programma's dit geldt, en hoe je kaartjes kunt kopen.

Veel plezier alvast met Over het IJ Presenteert!