Nieuws | 5 juni 2018

Presentatie pamflet 'Festivals, geen ontkomen meer aan' van De Verenigde Podiumkunstenfestivals

Podiumkunstenfestivals zijn volgens Over het IJ Festival en meer dan 40 andere festivals verenigd in De Verenigde Podiumkunstenfestivals​ essentieel voor de toekomst van het culturele bestel. In het pamflet 'Festivals, geen ontkomen meer aan' geeft de De Verenigde Podiumkunstenfestivals verschillende aanbevelingen voor een hernieuwd cultuurbeleid. Het pamflet wordt vandaag aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Raad voor Cultuur.

In het pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’ schetst De Verenigde Podiumkunstenfestivals de recente geschiedenis, het hier en nu én de toekomst van het fenomeen ‘festival’. Het pamflet vraagt aandacht voor het feit dat juist nu een positieve kijk op de festivals en festivalisering een belangrijke sleutel is in het denken over de hedendaagse hybride kunstensector. De (podiumkunsten)festivals zijn – als meesters van de ontschotting en het interdisciplinair werken – in werkelijkheid een stuk belangrijker dan nu in het verouderde cultuurbeleid is verankerd. 

In het pamflet geeft De Verenigde Podiumkunstenfestivals diverse aanbevelingen voor een hernieuwd cultuurbeleid en wordt daarnaast een agenda gepresenteerd voor de komende jaren. 

Het pamflet wordt op dinsdag 5 juni aangeboden aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en aan de Raad voor Cultuur. De podiumkunstenfestivals denken dat het pamflet een belangrijke aanvulling is op de landelijke discussie over de toekomst van het culturele bestel die nu in volle hevigheid wordt gevoerd. Daarnaast kan het pamflet – gezien de grote spreiding van de podiumkunstenfestivals over het hele land – onderdeel zijn van het startgesprek tussen de minister en de verschillende culturele regio’s op 14 juni en van de gesprekken die daarop volgen. 

Algemene conclusie en aanbeveling pamflet:
Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van je beleid, waar het anno 2018 thuishoort en geef de podiumkunstenfestivals de (financiële) ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen en om nog succesvoller te zijn. Benadruk hun belang overal in het land, en begin van daaruit te denken over de culturele sector vanaf 2021. Want die festivals, daar is geen ontkomen meer aan.

Presentatie pamflet 'Festivals, geen ontkomen meer aan' van De Verenigde Podiumkunstenfestivals