Nieuws | 22 oktober 2019

Terugblik Het Atelier 2019

Voor Het Atelier, het traject voor talentontwikkeling van Oerol en Over het IJ Festival, nodigen we jaarlijks makers uit om hun eigen theatertaal te onderzoeken op locatie. De makers ontwikkelen een blauwdruk van nieuw werk dat zij aan publiek tonen op zowel Terschelling als op NDSM-werf. Bekijk hier een terugblik op afgelope editie.

In 2019 waren Marinke Eijgenraam, Warre Simons en Igor Vrebac de makers van Het Atelier. Zij werden aangedragen door drie partners in talentontwikkeling: Schweigman&, Kameroperahuis en De Nieuwe Oost. Zij presenteerden hun werk tijdens Oerol in een route en op Over het IJ Festival zowel in een route als los van elkaar.

Het is nu tijd voor een terugblik op hun proces, en dit doen de makers allemaal in aparte video’s. Kijk je mee? 


Marinke vroeg zich in haar werk In Ogen- schouw - een bedrieglijke belofte tot gronden af of de echte, tastbare wereld nog wel tot haar doordringt in een wereld van gedachten, impulsen en constante prikkels.


In HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt onderzocht Warre de kracht en betekenis van verhalen. Hoe verhouden de grootse en meeslepende verhalen van onze gefantaseerde helden zich tot de prozaïsche werkelijkheid van ons eigen alledaagse leven?In Evolution, baby! onderzocht Igor Vrebac samen met twee performers onze relatie tot de natuurlijkheid van seks. Hoe verhouden wij ons tot de eeuwigdurende hofmakerij van Moeder Natuur?

Onderdeel van de route was een serie podcasts waarin de makers elkaar interviewen over maakproces. In de podcasts vertellen de makers onder meer over hun onderzoek in het vertalen van hun concept naar de natuurlijke omgeving van Terschelling en de stedelijke context van de NDSM Werf. Luister de podcasts hier terug:
Binnenkort maken we bekend wie de makers zijn van Het Atelier in 2020. Houdt hiervoor onze website en socials in de gaten.

Terugblik Het Atelier 2019