Logo Over het IJ

UNBOXED met Kirsty Baker

OHIJ / SoAP / Mimeopleiding ATD AHK / i.s.m. Balthazar Glotain

Een poging van mime-maker Kirsty Baker om tijd te nemen voor het leven dat in ieder hoekje schuilt. In samenwerking met Balthazar Glotain.

Deze voorstelling is te zien in: UNBOXED Tour #1.

UNBOXED met Kirsty Baker

Foto's door Moon Saris

Waar werkt Kirsty aan?
In every nook and cranny
  is een poging van mime-maker Kirsty Baker om tijd te nemen voor de onopvallende en vaak genegeerde vormen van leven om ons heen. Op de parkeerplaats van de NDSM werf zien we mensen komen en gaan, parkeren en weer vertrekken. Het is geen plek waar leven tot bloei komt, maar als je de tijd neemt zie je overal planten, vogels en insecten. Veerkrachtig en mooi, maar ook verwaarloosd en actief vernietigd. Op deze plek die vooral voorziet in de behoeftes van de mens, wil Kirsty een relatie bouwen met deze meer-dan-mens wezens. Twintig dagen lang probeert ze ruimte te geven in plaats van te nemen. Door te luisteren, te zorgen en door nieuwsgierig te zijn. Waarschijnlijk vol vooroordelen en op een onhandige maar speelse manier probeert ze niet te kijken naar alle mogelijkheden waarop je kan falen, maar naar het plezier van het proberen. Wees deelgenoot van deze liefdevolle poging, luister naar de verhalen die daar ontstaan en laat je inspireren door de meer-dan-mens wezens om ons heen.

Deze voorstelling is te zien in: UNBOXED Tour #1.

Wat is Unboxed – Het Zeecontainerprogramma uitgepakt?

Het Zeecontainerprogramma was altijd een iconisch onderdeel van ons programma. Vanaf 2023 pakken we dit programma uit en maken de makers op andere locaties (dan een container) een korte voorstelling waarbij de locatie zelf het uitgangspunt is. Deze voorstellingen kun je alleen zien wanneer je een Unboxed-tour boekt. De makers van Unboxed krijgen binnen een traject van 3 maanden allerlei workshopdagen en begeleiding bij de conceptontwikkeling van hun voorstelling. Werken met een locatie staat hierbij centraal. De makers hebben uiteindelijk twee weken, vóór het festival plaatsvindt, de tijd om aan hun uiteindelijke korte voorstelling te maken op een specifieke locatie.

Wat is een Unboxed-tour?
Een Unboxed-tour is een tour waarbij je meerdere makers op één middag of avond ziet. Er is een gids die je van locatie naar locatie begeleidt en ondertussen meer kan vertellen over de voorstellingen die je gaat zien. De tours zijn te boeken in twee varianten, de korte versie waarbij je twee voorstellingen/makers bezoekt. Of de lange versie waarbij je drie voorstellingen/makers bezoekt.

Klik hieronder op één van de tours om erachter te komen wat je kunt beleven:

UNBOXED met Kirsty Baker UNBOXED met Kirsty Baker UNBOXED met Kirsty Baker

In every nook and cranny is an attempt by mime-maker Kirsty Baker to take time for the discrete and ignored forms of life that surround us. At the parking lot of the NDSM wharf we see people coming and going, parking and leaving again. It is not a place for life to prosper, but if you take your time you will see plants, birds and insects everywhere. Resilient and beautiful, but also neglected and actively destroyed. In this place made to meet the needs of humans, Kirsty wants to build a relationship with these more-than-human beings. For twenty days she tries to give space instead of taking it. By listening, caring and being curious. Probably full of prejudice and in a clumsy but playful way, she tries not to look at all the possibilities of failure, but at the joy of trying. You are invited to be a part of this loving attempt, listen to the stories that arise there and become inspired by the more-than-human life around us.

In samenwerking met Balthazar Glotain