De toegankelijkheid van een voorstelling staat aangegeven per voorstellingspagina. Op onze festivalpagina kun je ook de toegankelijkheidsfilters hiervoor gebruiken. Omdat we graag de keuze bij onze bezoeker laten of een voorstelling geschikt voor je is of niet hebben we op elke pagina gebruikgemaakt van bolletjes. Met deze bolletjes geven we aan hoeveel er van Tekst & taal, Muziek & geluid en Beeld terugkomt in een voorstelling. Bij deze bolletjes hebben we antwoord gegeven op de onderstaande vragen:

Tekst & Taal

Hoeveel van de inhoud van de voorstelling wordt gecommuniceerd via (gesproken)tekst?

Muziek & geluid
Hoeveel van de inhoud van de voorstelling wordt gecommuniceerd via muziek en geluid?

Beeld
Hoeveel van de inhoud van de voorstelling wordt gecommuniceerd via visueel beeld?

Rolstoelvriendelijk
Hoe afgestemd is de ruimte op een rolstoelgebruiker?

Triggerwarning
Waar nodig hebben we triggerwarnings toegevoegd aan de voorstellingspagina. Triggers zijn bepaalde situaties of onderwerpen die een negatieve herinnering bij je oproepen. De triggerwarnings worden aangegeven met een zin.

Op de website kun je filteren op toegankelijkheid. Hieronder leggen we uit wat we bedoelen met deze woorden:

Doof / slechthorend
Deze voorstellingen bevatten weinig of geen gesproken taal en zijn veelal visueel gericht.

Language no problem
Deze voorstellingen bevatten weinig tot geen gesproken taal of zijn Engelstalig. Visuele presentatie en/of muziek spelen een grote rol. Bij de voorstelling zelf staat de taal aangegeven.

Rolstoelgebruiker en slecht ter been
Deze voorstellingen zijn goed bereikbaar voor mensen met een rolstoel en voor mensen die slecht ter been zijn.

Veel voorstellingen spelen zich af op de NDSM-Werf en op bijzondere locaties. Deze zijn helaas niet allemaal even toegankelijk met een rolstoel en voor mensen die slecht ter been zijn. Bij iedere voorstelling staat een beschrijving van de omstandigheden van de locatie of wanneer er een looproute is. Sommige locaties zijn niet rolstoeltoegankelijk vanwege praktische en veiligheidsredenen. Dat staat expliciet vermeld bij de voorstelling.

Ben je van plan om met een rolstoel te komen? Als je een mailtje stuurt aan info@overhetij.nl doen we ons best om een fijn plekje voor je te reserveren.

Blind / slechtziend
Deze voorstellingen zijn audiogericht; taal en/of muziek spelen een grote rol.


Tolk Nederlands Gebarentaal

We zijn verheugd om aan te kondigen dat er ook dit jaar een aantal voorstellingen zullen worden verrijkt met Nederlandse Gebarentaal.

Zaterdag 13 juli

14.30 uur UNBOXED-tour #2 GONS - Boris de Klerk / Linde van Wingerden & Over het IJ | Tickets

17.00 uur May Our Love Continue To Grow With Happiness And Peace - Djuwa Mroivili / Over het IJ i.s.m. ITA en Felix Meritis | Uitverkocht

18.30 uur last portrait - ashleyho+domeniknaue / Dansateliers & Over het IJ | Tickets

21.00 uur No Matter What - R3LN4CHT / Likeminds & Over het IJ | Tickets

Sociale toegankelijkheid

Naast fysieke toegankelijkheid streven we er ook naar om op sociaal niveau zo toegankelijk mogelijk te zijn. Tijdens je bezoek aan het festival kun je de volgende voorzieningen en initiatieven tegenkomen:

  • Triggerwarnings: We zorgen ervoor dat gevoelige onderwerpen vooraf worden aangegeven.
  • Teksten op B1-niveau: Onze teksten zijn geschreven op een begrijpelijk taalniveau.
  • Genderneutrale wc’s: Toiletten zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht genderidentiteit.
  • Veiligheidsposters: Op de veiligheidsposters staat een oproep om je respectvol te gedragen en wat wij verstaan onder 'respectvol'. Het nummer van de veiligheidstelefoon staat er ook op. Dat is 0622426991.
  • Toegang met Stadspas, 'Choose What You Pay' en gratis voorstellingen: We bieden diverse manieren om het festival betaalbaar en toegankelijk te maken.
  • Gebalanceerde programmering: We zorgen voor een diverse programmering op het gebied van gender, culturele achtergrond en geografische spreiding van de makers, evenals de onderwerpen.

Voor vragen over hulp, een locatie of voorstelling kan je mailen naar de kassa: kassa@overhetij.nl. Voor andere vragen, wensen en tips mail naar de toegankelijkheidscoördinator via info@overhetij.nl.